KidWorld - en översikt

Stil- KidWorld är en mörk och desperat värld där invånarna inte har någon att vända sig till för att få hjälp, och kanske måste genomföra fruktansvärda handlingar för att överleva. Det är ett splittrat samhälle där rollpersonerna inte vet vad de kan råka stöta på när de anländer till en ny stad. Det är en varierande värld, där fredliga demokratier kan existera bara några kilometer från grymma diktaturer. Men framför allt är det en värld där människans natur - godhet, nyfikenhet och framtidshopp, tillsammans med grymhet, fördomar och förmågan att falla för grupptryck - framhävs och pulserar i rå form genom hela KidWorld.

Bakgrund- KidWorld utspelar sig 4 år efter en epidemis uppkomst. Denna mystiska sjukdom spreds snabbt genom världen. Den dödade en stor majoritet av alla världens vuxna, och de som överlevt blev istället permanent blinda. När de förblindade vuxna insåg att barnen inte drabbades av sjukdomen, så greps de panikartat av rädsla för att Amerikas fiender skulle skapa arméer av barnsoldater och använda dem för att invadera landet. Med resonemanget "bättre att förekomma än att förekommas", så påbörjade armén en tvångsrekrytering av barn. Men armén tvingade in så många barn att de varken kunde kontrollera eller ta hand om dem. Många barn gjorde uppror och lyckades fly. Detta ledde till ett samhälle där både barn och vuxna trodde deras enda alternativ var att förslava eller förslavas.

Det finns fyra typer av samhällen i KidWorld;

 • De som endast består av barn. Vuxna har antingen inte visat sig, eller så har de drivits bort. Detta är den klart vanligaste typen av samhälle. Det finns barnsamhällen som är fredliga och framgångsrika, och det finns de som drivs av våld, fördomar och galenskap.
 • Barnstyrda samhällen där vuxna förslavats - de utnyttjas för hårt arbete, eller som källor till avancerad kunskap.
 • Samhällen med enbart vuxna invånare. De vill med all sannolikhet att barn skall leva med dem och hjälpa dem, men har av en eller annan anledning inte funnit några barn som vill detta. De flesta överlever genom jordbruk.
 • Vuxet styrda samhällen där barn förslavas. De används som de vuxnas ögon, samt som trälar. Det läggs mycket energi på att förhindra flyktförsök.

  Epidemin är fortfarande verksam i KidWorld: barn som närmar sig vuxen ålder får sämre och sämre syn, tills dess att de är helt blinda.

  Teknologinivå- Elnätet har havererat, nationell och internationell handel (inklusive jordbruksprodukter) har upphört, och förbrukningsvaror har slutat produceras (såsom bensin, ammunition och läkemedel) vilket medför att de blir mer och mer sällsynta. Få samhällen har lyckats skapa en kraftkälla för att få energi (exempelvis solpaneler och väderkvarnar, men även uppdragbara generatorer) till att driva nödvändiga apparater. I vissa fall kommunicerar man med andra samhällen via kortvågsradio. Det är först och främst samhällen där vuxna förslavar barn som besitter denna teknologinivå, detta för att de vuxna har den teknologiska kunskapen, och barnen/slavarna har synen för att implementera den. De flesta samhällen måste dock förlita sig på facklor och brasor för att få värme och ljus. De måste genomsöka övergivna byggnader för att få tillgång till verktyg, vapen och kläder. Den underhållning som finns tillgänglig är i form av läsning, akustiska instrument och varandra.

  Vissa samhällen har klurat ut hur man odlar mat, eller samlar den i naturen, och sådan mat används ofta för viss byteshandel. Vissa vuxna samhällen, som odlar och skördar enbart genom känsel, får precis mat för att överleva. Överlag är det dock alldeles för få personer som producerar mat, och många (mestadels barn) tvingas använda upp de snabbt sinande förråden av lagrad mat från tiden innan epidemin, detta för att undvika svältdöden.

  Många vuxna samhällen använder slavar för kompensera avsaknaden av syn. De tvingar barn att navigera, läsa, reparera föremål, kanske även genomföra kirurgiska ingrepp. De vuxna samhällen som saknar barnslavar tvingas istället hitta på innovativa lösningar på vardagliga problem; vaktposter knyter små linor mellan sig själva och en annan punkt för att känna om en inkräktare närmar sig. Cyklar knyts till rep som bildar snabba transportmöjligheter för de blinda. Reliefkartor i lera, kompletta med en "här är du" finns i varje gathörn.

  Organisationer- De flesta samhällen är helt självgående. Några har liten eller ingen kontakt med andra samhällen, medan andra har regelbunden kontakt genom resande byteshandlare. Eftersom resor är mödosamma, och långdistanskommunikationer sällsynta, så är det väldigt få organisationer som sträcker sig bortom sin by eller stad. Bland de få organisationer finns kvarlevor av militärer, kulter (inklusive den domedagskult som tagit på sig ansvaret för epidemin) och nya religiösa organisationer (inklusive Guds Krig, en anti-vuxen religion med ursprung i Miami).

  Faror- Hot från KidWorlds invånare inkluderar vilda djur, sjukdomar, fällor (främst nya, men även de som lades under kaosets ursprung för att skydda samhällen och individer från plundrare), apokalyptiska kulter, slavhandlare, banditer och ögonätare (vuxna som äter barns ögon för att temporärt återfå synen). Trots alla dessa faror är det största hotet barnen. Vissa barn är farliga på samma sätt som vuxna kan vara (fanatism, fördomar, grymhet, girighet, desperation). Men barn är ännu farligare främst p.g.a. benägenheten att ge efter för grupptryck. Barn tror och gör ofta saker bara för att andra barn så, med vansinnigt omoraliskt beteende som följd.

  Rollpersonerna- De består antingen av seende barn, delvis blinda ungdomar eller helt blinda vuxna. Det övergripande målet för alla rollpersoner är att överleva. Andra mål kan vara att hitta sin förlorade familj, försöka återuppbygga civilisationen, eller kanske att hitta ett botemedel mot epidemin. Barnkaraktärers olika klasser relaterar till olika yrken och dess främsta sätt att överleva. Exempel är byggare, hästryttare, scouter m.m. Vuxna klasser motsvarar de styrkor som gjort att karaktären faktiskt överlevt fram tills nu. Exempel är förstånd (de som överlevt genom kunskap eller snabbtänkthet), Muskler (de som överlevt tack vara fysisk styrka eller förmågan att försvara sig) eller Snack (de som överlevt genom förmågan att organisera eller manipulera människor).

  Karaktärsskapande- Spelaren väljer först en ålder. Detta bestämmer antal poäng till attribut, maxnivåer på vissa attribut samt potentiell försämrad syn. Spelaren väljer sedan en karaktärsklass, vilket i sin tur bestämmer kostnader för färdigheter och tillgångar. Klassystemet är mycket flexibelt och gör vissa alternativ billigare, men bestämmer inte stramt vem karaktären är eller vad denne kan göra. Spelaren köper sedan färdigheter och utrustning, för att slutligen forma karaktären genom fördelar och nackdelar. Erfarenhetspoäng kan sedan användas för att höja attribut och färdigheter. De får även karaktären att åldras (200xp = en födelsedag), vilket höjer deras förmågor och kunskaper, men för dem också närmre total blindhet.

  Spelmekanik- I princip alla tärningsslag baseras på ett enkelt system: Attributvärde + färdighetsvärde och/eller annan faktor + 1T20. Resultatet måste bli lika med eller högre en viss svårighetsgrad som bestäms av spelledaren. Motståndsslag används när två handlingar är i konflikt med varandra: varje deltagare försöker få en högre differens än sin motståndare. Stridsystemet använder sig av motståndsslag med olika svårigheter och effekter. I striden ges varje karaktär en attackhandling och en försvarshandling per runda. Försvarshandlingar används för att reagera mot en fiendes attack.

  Miljöalternativ

 • KidNight är ett möjligt alternativ där barns tro på tur, önskningar, spöken och monster är sanna. Barn har tillgång till övernaturliga färdigheter och ofta övernaturliga alternativ under karaktärsskapandet.
 • KidSurreal är en annan alternativ miljö där ingen epidemi inträffat. Istället har en perfekt sommarkväll vidgat barnens tidsuppfattning till den grad där barnstyrda imperiums uppgång och fall kan inträffa innan de vuxna ens uppfattat vad barnen gjort.

  Translation thanks to Kullander

  KidWorld